Pagello

". Den faller dock inom den första grundläggande livsmedelsgruppen, som en källa till proteiner med högt biologiskt värde, specifika vitaminer och mineraler. Den är också rik på de två biologiskt aktiva halvväsentliga fettsyrorna i omega 3-gruppen: eikosapentaenoic syra (EPA) och docosahexaensyra (DHA), jod och andra värdefulla näringsämnen Kolesterol är närvarande men inte överdrivet.

Den röda braxen kan dock anses vara en av exponenterna för den "stackars fisken" - eftersom den är billig, allmänt tillgänglig, fiskade även nära vågbrytaren på inte alltför krävande djup och med verktyg och tekniker som är typiska för småskaligt fiske. Obs! Det är inte en art vars befolkningstäthet påverkas av mänsklig aktivitet eller anses vara hotad.

Tagg:  härdat kött anatomi medicinska örter